dijous, 14 de juny de 2012

Intersindical Salut, presenta mocions als Ajuntaments de Dénia, Xàbia i Calp per que es restablisquen els dos equips d’urgències en els tres Centres de Salut.
La passada setmana, els Plenaris dels  Ajuntaments de Dénia, Xàbia i Calp donaren suport unànime de totes les forces polítiques a la moció presentada per Intersindical Salut per tal d’exigir a la direcció de Marina Salut  que done marxa enrere en la decisió de deixar als Centres de Salut de les tres poblacions en un sol equip per atendre les urgències.
Cal recordar que aquestos tres Centres disposaven de dos equips formats per dos Infermers i dos Meteges en les hores de guàrdia i que l’empresa Marina Salut, havia decidit disminuir a un sol equip en les ultimes setmanes. Aquest fet, segons explica el document presentat, deixa a aquestos centres sense atenció d’urgència, si l’equip ha de desplaçar-se per raons urgents al domicili del pacient.
Tal i com asseguren des de la Secció Sindical del Hospital de Dénia, els tres Centres concentren la major població de la nostra Comarca i si no es restableix aquest segon equip per als mesos d’estiu, on la població augmenta considerablement,  les urgències seran un vertader caos.

Moció Presentada:
Exposició de Motius:
Davant la situació econòmica actual, l’empresa encarregada de donar el servei Sanitari a la nostra Comarca, Marina Salut SA, ha decidit prendre mesures de reducció de la despesa. Aquestes mesures, afecten directament als usuaris i usuàries pel que es refereix  tant a l’assistència a  l’Hospital de Dénia com als diferents Centres de Salut del Departament.
No hem d’oblidar que la nostra Comarca, és un destí turístic important en època estival, però durant la resta de mesos de l’any, també s’ha de tenir en compte que son molts els turistes que visiten diverses  poblacions de la Marina Alta, especialment les Costeres.
Aquestes poblacions com son Calp, Dénia o Xàbia, son especialment afectades per aquestes mesures ja que, a banda de ser les poblacions amb major número d’habitants, son en gran mesura els destins turístics per excel·lència de la Marina Alta.
Els Centres de Salut d’aquestes tres poblacions, fins ara, disposaven de Dos equips que atenien les urgències al Centre, ja que, en moltes ocasions, un d’ells, havia de desplaçar-se fins el domicili del pacient per poder assistir-lo, mentre l’altre equip es quedava donant assistència als qui acudien al propi Centre de Salut. 
Ara, Marina Salut, ha decidit prescindir d’un equip en cada un dels centres de Calp, Dénia i Xàbia el que provoca que si l’únic equip existent s’ha de desplaçar necessàriament fins un domicili, el Centre de Salut es queda totalment sense assistència sanitària urgent .
Aquest fet, provoca preocupació entre els veïns i veïnes d’aquestes tres poblacions, ja que no veuen garantida la seua assistència en cas de tindre que acudir al Centre de Salut en cas d’urgència.
Per tot açò, demanem que el Ple de la Corporació prenga els següents
ACORDS:
1.- Exigir a Marina Salut que dote immediatament al Centre de Salut de Dénia, Calp o Xàbia dels dos equips d’urgències dels que ja disposaven aquestos Centres de Salut per tal de garantir una assistència sanitària de qualitat als nostres Veïns i Veïnes.
2.- Exigir al Comissionat de l’Agència Valenciana de Salut que faça complir aquest acord a l’empresa Marina Salut, com a responsable públic de l’assistència Sanitària en el Departament.
3.- Traslladar aquest acord  a la mesa de les Corts i als diferents Grups Parlamentaris de la Cambra.

Dénia 15 de maig de 2012